Tin Chuyển Nhượng

"Chiến dịch De Gea": Phức tạp, tốn kém, và... thành công?
1 giờ
Một trong những chiến dịch chuyển nhượng mất thời gian, tốn kém và điều tiếng nhất lịch sử chuyển nhượng của Real Madrid sắp kết thúc. Đã có quá nhiều dấu hiệu cho thấy điều này.
 Chiến dịch De Gea: Phức tạp, tốn kém, và...  thành công?
1 2 3 4 5