Europa League

Jose Mourinho: Hãy cứ tàn nhẫn với Man United!
3 ngày | 3
Đến khi nào “Người đặc biệt” chưa ngừng chinh phục các danh hiệu và mang đến thành công cụ thể cho Quỷ đỏ, ông có quyền tàn nhẫn với tất cả NHM Man United.
Jose Mourinho: Hãy cứ tàn nhẫn với Man United!
1 2 3 4 5