Samson trắng án và vết đen của bóng đá Việt

1h | 1
Pape Omar với hành vi thiếu văn hoá bị xử phạt gia tăng, ngay sau đó Hoàng Vũ Samson đạp vào gối đối thủ lại được miễn truy cứu. Bây giờ thì ai dám tin ai?
Samson trắng án và vết đen của bóng đá Việt
1 2 3 4 5