Chuyện phiếm: Chủ tịch UEFA tính tổ chức chung kết Champions League trên Mặt Trăng

3d | 1
Chuyên mục Back of the Net của tờ FourFourTwo vừa "chế" một bản tin giễu cợt Chủ tịch UEFA muốn tổ chức chung kết Champions League trên Mặt Trăng.
Chuyện phiếm: Chủ tịch UEFA tính tổ chức chung kết Champions League trên Mặt Trăng
1 2 3 4 5