Champions League

"Đánh bại được Zidane là hạnh phúc của nhiều người"
9 giờ
Chia sẻ trong chuyến đi của mình đến Việt Nam vào chiều 22/9, huyền thoại Joerg Heinrich của Borussia Dortmund đã khẳng định “Đánh bại được Zidane là hạnh phúc của nhiều người…”
Đánh bại được Zidane là hạnh phúc của nhiều người
1 2 3 4 5