Bóng Đá Châu Á

Vén màn bí mật bóng đá Bắc Triều Tiên (P1): Đi dễ khó về…
20 giờ
Một đất nước mà cuộc sống mưu sinh đã quá khó khăn thì làm sao có chỗ cho bóng đá. Nhưng trái tim yêu quả bóng tròn vẫn sống âm ỉ và đập liên hồi...
Vén màn bí mật bóng đá Bắc Triều Tiên (P1): Đi dễ khó về…
1 2 3 4 5