Đội tuyển Anh ngày đầu hội quân: Chỉ 16 cầu thủ góp mặt

Đội tuyển Anh ngày đầu hội quân: Chỉ 16 cầu thủ góp mặt

24 giây
Ngay từ lúc này, đội tuyển Anh đã tập trung tập luyện nhằm có sự chuẩn bị tốt nhất cho World Cup 2018 sẽ khởi tranh vào ngày 14/6 tới.