Nhà báo Anh nói về khả năng dự World Cup của Việt Nam

6d | 3
Nếu các cầu thủ trẻ tiếp tục phát triển đúng hướng, đội tuyển Việt Nam sẽ có cơ hội dự World Cup.
Nhà báo Anh nói về khả năng dự World Cup của Việt Nam
1 2 3 4 5