World Cup

Infographic: Lịch sử SVĐ tổ chức trận chung kết các kỳ World Cup
6d
Mỗi kỳ World Cup, sân vận động tổ chức trận chung kết thường được xây mới với kiến trúc độc đáo và số tiền đầu tư ngày càng lớn.
Infographic: Lịch sử SVĐ tổ chức trận chung kết các kỳ World Cup
1 2 3 4 5