SEA Games

HLV U22 Singapore đánh giá Lào cao hơn... Việt Nam
1 ngày
Trong một bài phỏng vấn mới đây, HLV trưởng của U22 Singapore, ông Richard Tardy đã có những phát biểu khá sốc khi nói về trình độ của U22 Việt Nam.
HLV U22 Singapore đánh giá Lào cao hơn... Việt Nam
1 2 3 4 5