Đề xuất tổ chức SEA Games, Para Games 2017 cùng lúc bị bác bỏ

3m
Hy vọng đăng cai tổ chức SEA Games và ASEAN Para Games 2017 cùng một thời điểm của Malaysia đã chấm dứt sau khi đề xuất này bị Liên đoàn SEA Games (SEAGF) bác bỏ.
Đề xuất tổ chức SEA Games, Para Games 2017 cùng lúc bị bác bỏ
1 2 3 4 5