20 thủ môn chơi như hậu vệ quét hay nhất châu Âu (Phần cuối)

1d
Là một thủ môn, nhưng những ngôi sao này có thể rời khá xa khung thành để chơi như một hậu vệ quét trong đội hình.
20 thủ môn chơi như hậu vệ quét hay nhất châu Âu (Phần cuối)
1 2 3 4 5