Bạo lực làm nhạt nhòa tấm HCV SEA Games của Indonesia