Diện kiến ái nữ nhà Kiatisuk, sao HAGL có ngay động thái