Hậu trăng mật với vợ, Quang Hải có động thái bất ngờ