Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh