Báo Indonesia đánh giá triều đại của thầy Park ở ĐT Việt Nam