Chuyên gia Indonesia: 'HLV Shin Tae-yong chưa có thành tích gì'