U23 Việt Nam đổi nơi lưu trú, qua khách sạn ngay thủ đô Qatar