Dạy dỗ học trò, Mourinho dạy bảo luôn cả trọng tài

05:04 22/04
Một ngày làm việc đầy cảm xúc của Jose Mourinho bên ngoài đường pitch.
Dạy dỗ học trò, Mourinho dạy bảo luôn cả trọng tài
1 2 3 4 5