V-League

Ngoại binh thời Hữu Thắng từ Jamaica qua Đồng Tháp thử việc
1 năm | 1
Kavin Bryan vừa từ Jamaica qua Việt Nam và xuống ngay Đồng Tháp để thử việc cho đội bóng xứ bưng biền.
Ngoại binh thời Hữu Thắng từ Jamaica qua Đồng Tháp thử việc