V-League

BLĐ SHB Đà Nẵng nói gì về thông tin HLV Trương Việt Hoàng sẽ về Đà Thành?
1 giờ
Theo nhiều thông tin, HLV Trương Việt Hoàng sẽ là người được chọn nhưng BLĐ SHB Đà Nẵng đã phủ nhận.
BLĐ SHB Đà Nẵng nói gì về thông tin HLV Trương Việt Hoàng sẽ về Đà Thành?
1 2 3 4 5