Mức lương khủng của Hoàng Đức, vượt xa Công Phượng và Quang Hải