Serie A

Andrea Pirlo: Tình yêu như món quà… cớ sao ta vội muốn cách xa?
1 tuần | 1
“Tình yêu như món quà, khi có nhau đừng quên là… Từng vui khóc cùng nhau mà cớ sao ta vội muốn cách xa?...”
Andrea Pirlo: Tình yêu như món quà… cớ sao ta vội muốn cách xa?
2 3 4 5 6