Serie A

Tiếp bước thành Milano, Parma thuộc về người Trung Quốc
1 tuần
Theo truyền thông tại Italia, Parma sẽ được nhà đầu tư Jiang Lizhang đến từ Trung Quốc mua lại trong thời gian tới.
Tiếp bước thành Milano, Parma thuộc về người Trung Quốc
2 3 4 5 6