Serie A

Sốc: Milan muốn cuỗm luôn 200 triệu euro của Sino-Europe
2w | 1
AC Milan dường như đang tìm cách để cuỗm luôn 200 triệu euro, hay một phần trong số đó, mà Sino-Europe đã bỏ ra trong quá trình mua lại cổ phần của đội bóng.
Sốc: Milan muốn cuỗm luôn 200 triệu euro của Sino-Europe
2 3 4 5 6