Serie A

UEFA quyết định 'không tha' cho AC Milan
1 ngày | 1
UEFA đã quyết định bỏ qua đơn xin xem xét của AC Milan và tiếp tục tiến hành điều tra đối với tình hình tài chính của đội bóng này.
UEFA quyết định 'không tha' cho AC Milan
1 2 3 4 5