Serie A

Kiểm soát bóng lên ngôi tại 5 giải đấu hàng đầu châu Âu
2 tuần
5 đội bóng đang dẫn đầu tại 5 giải đấu hàng đầu Lục địa già đều theo đuổi trường phái bóng đá tấn công và chú trọng vào việc kiểm soát thế trận.
Kiểm soát bóng lên ngôi tại 5 giải đấu hàng đầu châu Âu
3 4 5 6 7