CHÍNH THỨC! Án phạt quá nặng, CLB châu Âu bị trừ 18 điểm