Kẻ cứu rỗi Premier League khiến người Pháp điên tiết