Học trò phục kích, Alonso "tắm bia" trong phòng họp báo