Real Madrid sẵn sàng trả 50 triệu euro, cướp mục tiêu của Barca