Bị Jackson hùng hổ tranh đá phạt đền, Palmer nói gì?