VFF

Bóng đá Việt Nam diễn "trò hề": Đau và tiếc
10:10 20/05
Một đoạn clip với những lời lẽ và câu chuyện như phường chợ búa được rò rỉ từ nội bộ VFF, VPF chưa biết mục đích là như thế nào...
Bóng đá Việt Nam diễn trò hề: Đau và tiếc
1 2 3 4 5