VFF

Bất lực với trọng tài: “Vua” cũng sợ bị trù dập
1d
VPF chỉ ủng hộ phương án mời trọng tài ngoại ở những vòng đấu cuối có tính chất quyết định, trong khi nhiều trọng tài trong nước có chuyên môn nhưng không dám thể hiện.
Bất lực với trọng tài: “Vua” cũng sợ bị trù dập
1 2 3 4 5