VFF

Ban giám sát ‘trảm’ con trai trưởng ban trọng tài Nguyễn Văn Mùi
1w | 1
Những phản biện của Ban giám sát trọng tài cũng như ý kiến dư luận trọng nước khiến trọng tài Nguyễn Trọng Thư không được làm nhiệm vụ tại vòng 10 V.League 2017.
Ban giám sát ‘trảm’ con trai trưởng ban trọng tài Nguyễn Văn Mùi
1 2 3 4 5