Tin Châu Á

Trung Quốc bùng nổ học viện bóng đá với tham vọng 'hóa rồng'
3d
Trung Quốc không nói chơi với ý định "hóa rồng" nền bóng đá nước nhà. Vào năm 2025, sẽ có 50.000 học viện bóng đá được ra đời trên quốc gia này.
Trung Quốc bùng nổ học viện bóng đá với tham vọng 'hóa rồng'
1 2 3 4 5