Tin AFF Cup

AFF Cup 2018 tăng số đội tham dự, thay đổi thể thức rối ren
1m
Kể từ AFF Cup 2018, số đội tham dự sẽ tăng từ 8 lên 10 đội, ngoài ra, Ban tổ chức cũng áp dụng thể thức thi đấu sân nhà và sân khách từ vòng bảng.
AFF Cup 2018 tăng số đội tham dự, thay đổi thể thức rối ren
1 2 3 4 5