Real Madrid xác nhận muốn đưa Chicharito trở lại

3d | 3| 3| 1
Đích thân giám đốc thể thao Santiago Aguado xác nhận Real Madrid muốn đưa Chicharito trở lại Santiago Bernabeu.
Real Madrid xác nhận muốn đưa Chicharito trở lại