Cúp Nhà Vua

Chuyện Copa del Rey: Làm sao cứu những "chàng David"?
4 tuần
Các nhà làm luật tại Tây Ban Nha đang bàn thảo kế hoạch để khiến Cúp Nhà vua Tây Ban Nha trở nên hấp dẫn hơn, thay vì những trận đấu "một chiều" như hiện tại.
Chuyện Copa del Rey: Làm sao cứu những chàng David?
1 2 3 4 5