Origi thất bại trên chấm 11m, Liverpool đi tiếp nhờ hàng thải

3d
The Kop phải rất vất vả mởi khuất được Plymouth trong trận đá lại thuộc khuôn khổ FA Cup
Origi thất bại trên chấm 11m, Liverpool đi tiếp nhờ hàng thải
1 2 3 4 5