"Trả thù" sâu cay, Lacazette tung đòn độc với Giroud trên Instagram