Confederations Cup

22h00 ngày 25/06, Chile vs Australia: Đẳng cấp chênh lệch
8 phút
Australia cần thắng đậm Chile mới có cửa đi tiếp. Nhưng nếu nhìn vào thực lựa của hai bên, đó dường như là một nhiệm vụ bất khả thi.
22h00 ngày 25/06, Chile vs Australia: Đẳng cấp chênh lệch
1 2 3