Điểm tin sáng 09/12: Trọng tài có thêm "vũ khí" mới, Công Phượng tiếp tục bị "hành xác"

2h | 1
Trọng tài có thêm "vũ khí" mới, Công Phượng tiếp tục bị "hành xác",.. sẽ là những thông tin chính có trong điểm tin bóng đá sáng của chúng tôi.
Điểm tin sáng 09/12: Trọng tài có thêm vũ khí mới, Công Phượng tiếp tục bị hành xác
1 2 3 4 5