Góc bạn đọc

Lỗi “nhỏ” của Đình Trọng và báo động lớn cho bóng đá Việt
2 ngày
Các “động tác thừa” mang tính tiểu xảo là điều thường xảy ra trong bóng đá, nhưng bóng đá Việt cần hạn chế tối đa những tình huống như vậy nếu muốn tiếp tục phát triển.
Lỗi “nhỏ” của Đình Trọng và báo động lớn cho bóng đá Việt
1 2 3 4 5