Góc bạn đọc

VFF nên làm gì để chấm dứt tranh cãi quanh “cầu thủ nhập tịch”?
22 giờ | 1
LĐBĐ Việt Nam gần như đã đóng cánh cửa lên tuyển của các cầu thủ nhập tịch, sau tuyên bố “giữ gìn bản sắc và hình ảnh dân tộc Việt Nam” là ưu tiên của ĐTQG.
VFF nên làm gì để chấm dứt tranh cãi quanh “cầu thủ nhập tịch”?
1 2 3 4 5