Cúp Liên Đoàn

Chelsea lạnh lùng từ chối yêu cầu đặc biệt của Lampard ngày trở lại
16:44 10/10
The Blues tỏ ra rất cứng rắn và bảo vệ quyền lợi đội bóng, bất chấp yêu cầu từ huyền thoại.
Chelsea lạnh lùng từ chối yêu cầu đặc biệt của Lampard ngày trở lại
1 2 3 4 5

x