Những hình ảnh xúc động của Giải Bóng đá Unified Sports dành cho trẻ bị thiểu năng

10 giờ
Sở Văn hoá và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Giải Bóng đá Unified Sports cho trẻ thiểu năng hội nhập vào xã hội đời thường thông qua các hoạt động thể thao.
Những hình ảnh xúc động của Giải Bóng đá Unified Sports dành cho trẻ bị thiểu năng
1 2 3 4 5