Mặc kệ dư luận, trọng tài Thư đủng đỉnh "ngồi bàn" sân Hàng Đẫy

32 phút
Tưởng như sẽ nhận một án kỷ luật sau trò hề trên sân Thống Nhất vòng đấu trước, nhưng trọng tài Nguyễn Trọng Thư vẫn xuất hiện tại Hàng Đẫy với vai trò trọng tài bàn.
Mặc kệ dư luận, trọng tài Thư đủng đỉnh ngồi bàn sân Hàng Đẫy
1 2 3 4 5