18 bàn + 19 kiến tạo, viên kim cương vô giá của Leverkusen là đây