Cú hích xuất hiện; M.U đôn cầu thủ 36 tuổi từ đội trẻ lên tập luyện