Chơi tốt trước M.U, 'lính đánh thuê' Arsenal khiến Neville mê mẩn