Zlatan gia hạn với AC Milan, Goal tiết lộ mức lương mới