Xếp hạng dàn sao M.U: Rashford chìm nghỉm; Cặp sao gánh đội