Xem xét đề xuất trao danh hiệu Anh hùng Lao động cho HLV Mai Đức Chung