Arthur Melo chia sẻ xoay quanh thương vụ chuyển đến Juventus