Xác nhận! Ten Hag sẵn sàng làm 1 việc với Greenwood