Xác nhận: Murtough đến Carrington, cùng Ten Hag thực hiện thương vụ