Xác nhận! Lộ diện CLB theo đuổi McTominay và quyết định của M.U